WORD 

Antisemitizam u 21. veku

pon 17. februar 2014.

(Transkript predavanja koje je održano na konferenciji “Limmud Keshet ex-YU”, Budva, Crna Gora, novembar 2013)

If the Jew did not exist, the anti-Semite would invent him.

Jean-Paul Sartre,Reflections on the Jewish Question, 1945.

Uvod

Na početku predavanja, čija je osnovna tema savremeni antisemitizam, htela bih da definišem tri pojma koja ću koristiti, koja, iako slična, nemaju jednako značenje. Izgovaraću ih često, i zato bih želela da istaknem razlike:

“Antisemitizam” - neprijateljstvo prema Jevrejima na religijskoj, nacionalnoj ili rasnoj osnovi. Pojam antisemitizam prvi je put upotrebio Wilhelm Marr 1870-ih da bi napravio razliku između starog antijudaizma i moderne, političke, etničke ili rasne opozicije prema Jevrejima. U nekim se jezicima (npr. u engleskom), antisemitizam ponekad piše s povlakom. Međutim, takvom se praksom legitimizuje pojam semitizam kao rasni dok se poreklo upotrebe pojmova semitski i arijski/indoevropski odnosi na lingvističke, a ne rasne grupe.

Jevreji (pretvaranjem semitizma u definiciju rase, što se, u ovom kontekstu, odnosi na Jevreje) nisu rasa: ono što ujedinjuje Jevreje je nacija, tradicija, istorija, kultura, identitet, možda sudbina… Inače, iako je i arapski jezik deo semitske jezičke porodice, kada antisemita govori protiv Semita, on misli – Jevrejin.

“Antijudaizam” – je, prema najčešćem tumačenju, baziran na neprijateljstvu prema religioznom verovanju Jevreja, a razlikuje se od antisemitizma po tome što se antisemitizam zasniva na rasnoj i etničkoj netrpeljivosti. Ipak, u najnovijem delu na ovu temu, “Anti-Judaism, Western Tradition”, professor Dejvid Nirenberg sa katedre za istoriju Univerziteta u Čikagu koristi termin “antijudaizam” jer smatra da on obuhvata šire polje predrasuda. Nirenberg piše kako skup određenih ideja, ideala, kulture, načina razmišljanja i odnosa prema životu zapravo čini “jevrejstvo” u očima Zapadne kulture, bez obzira da li je osoba koja ih upražnjava Jevrejin ili ne. Zato ću, u ovom izlaganju koristiti i ovaj termin.

“Anticionizam” – je opozicija političkom pokretu Cionizma, koji je začet kao ideja da se Jevreji vrate u Erec Izrael. Karakteristika anticionizma je protivljenje političkim odlukama vlade države Izrael, ili u radikalnijem obliku protivljenje pravu na postojanje jevrejske države. U nekim se modernijim tekstovima “anticionizam” sada naziva i “anti-izraelizam”.

*

Antijudaizam, kao stari model neprijateljstva prema Jevrejima, postoji od starog Egipta i Rima. Ipak, formu, koju je na neki način zadržao i do današnjih dana, dobija kroz tekstove iz četiri kanonska Jevanđelja Novog zaveta i razvojem ranog hrišćanstva. Jovan Hristozom, carigradski arhiepiskop poznat i kao Jovan Zlatousti je već 386. godine hrišćanske ere napisao osam propovedi čiji je naslov “Adversus Judaeos” - “Protiv Jevreja”. Ove propovedi, koje je Hristozom prvi put govorio u Antiohiji, dok je još uvek bio sveštenik, smatraju se za jednu od najnasilnijih denuncijacija Jevreja koje se mogu naći u hrišćanskoj teologiji.

Samo dve godine kasnije, 388., u Kalinicijumu, tadašnjoj Mesopotamiji, na mestu gde se danas nalazi grad Ar-Raka u Siriji, dogodio se prvi napad hrišćana na jevrejsku zajednicu u istoriji civilizacije. Naoružana rulja do temelja je spalila lokalnu sinagogu.

Ovo su bili počeci, dakle koreni svega onoga sa čim se Jevreji, od tog vremena, pa do modernog doba, suočavaju.

Početak 21. veka i uzroci novog talasa antisemitizma, antijudaizma i anticionizma

Kako bih u ovom kratkom vremenskom periodu na najbolji mogući način izložila svoju temu, u kojoj ću se baviti antisemitizmom u modernom dobu i mogućem odgovoru od strane jevrejskih i građanskih zajednica, kao i država, na ovaj problem, želela bih da na samom početku definišem gde, politički i istorijski, počinje XXI vek.

Neki su istoričari i politikolozi tvrdili su kako je prethodni, XX vek, zapravo počeo Oktobarskom revolucijom u Rusiji, i da se završio padom Berlinskog zida. Ovaj istorijski krug, koji bi mogao da bude i dramski, jer se priča, na neki način, okončava tamo gde je i počela, odmah asocira na značajnu knjigu Francisa Fukujame “Kraj istorije i poslednji čovek”, koja je objavljena 1992. godine. Ovaj poznati američki politikolog predviđao je da će, posle pada komunističkih i socijalističkih režima u Evropi i Sovjetskom Savezu, doći do naglog širenja liberalne demokratije na razna područja sveta. Ovo bi zapravo predstavljalo završetak socio-kulturne evolucije čovečanstva, odnosno da liberalno-demokratsko društveno-političko uređenje predstavlja konačni oblik organizacije ljudskog društva.

Fukujama nije računao da će početak sledećeg veka izazvati tektonske promene na svetskoj političkoj sceni kao i da se, dok on piše svoju tezu, uveliko spremaju sile koje će pokušati da stanu na put ovom “liberalnom raju” čiji bi predvodnik, svakako, bile SAD.

Ako, kao i na primeru prethodnog veka, a u funkciji današnjeg predavanja, odlučimo da neki prelomni istorijski događaj posmatramo kao markantnu tačku, možemo reći da je XXI vek počeo 11. septembra 2001. Od tog dana jasnije prepoznajemo podelu na dve dijametralno suprotne i suprotstavljene ideologije. Sa jedne strane su demokratije čiji su najvidljiviji predstavnici Amerika, EU i Izrael a sa druge, opresivni režimi širom sveta… Ova podela je postala paradigma svetskog poretka u kome su se države našle u periodu posle septembra 2001.

Ipak, pojava modernog antisemitizma koincidirala je i sa razvojem kompjuterske tehnologije, interneta, selidbom medija na ekrane računara i širenjem društvenih mreža. Ovo počinje godinu dana ranije, u septembru 2000. godine, kada je započela “Druga intifada” ili “Oslo rat”.  Neuspeli pregovori između Arafata i Baraka u Kemp Dejvidu iz jula iste godine zaoštrili su situaciju. Počeo je rat na terenu, ali i na novim medijima. Anti-izraelske veb-strane, blogovi i portali koji šalju poziv na totalno uništenje Izraela postali su deo internet svakodnevice. Posle nekoliko godina relativnog primirja, antisemitske strasti su ponovo uzavrele. Spolja gledano, uzrok je bila politika države Izrael, ali ako stvari posmatramo pod lupom, širenje netrpeljivosti kroz nove medije bilo je samo logičan nastavak onoga što je tinjalo kako među otvorenim neprijateljima Izraela, kakav je na primer Iran, tako i među određenim brojem anticionistički nastrojenih intelektualaca sa Zapada. Tako su događaji u Izraelu direktno uticali na nove izlive anticionizma, ali indirektno i na pojavu nove vrste antisemitizma i antijudaizma u evropskim državama. Iako veći deo jevrejske populacije živi van granica matične zemlje, i ne utiče na njene odluke, počeli su da osećaju zamagljivanje linije između dobronamerne kritike izraelskih političkih poteza i antisemitskih poruka.

I autor Danijel Jona Goldhagen, u svojoj novoj knjizi “The Devil That Never Dies: The Rise and Threat of Global Antisemitism” piše kako se snaga antisemitizma udvostručila upravo zahvaljujući internet globalizaciji. Kako je Goldhagen u svom istraživanju utvrdio, predrasude koje postoje prema Izraelu su tolike da više od 50% anketiranih Evropljana smatra da Izrael vodi rat protiv Palestinaca do istrebljenja, iako se u poslednjih deset godina, na okupiranim teritorijama, palestinska populacija udvostručila. Prema Goldhagenu, novinari koji znaju ove podatke a ne iznose ih, jesu deo novog, globalnog antisemitizma. (Goldhagen tvrdi da je u XX veku antisemitizam u najvećem broju slučajeva bio lokalni, i odnosio se na jevrejske zajednice unutar pojedinih država, dok se u novom veku globalizovao i počeo da se širi ka svim Jevrejima, bez obzira odakle dolaze).

Dakle, na samom početku veka imamo dve krupne političke promene koje, svaka na svoj način, podržavaju novi pravac globalnog antisemitizma.

Prva promena je svakako napad na Svetski trgovinski centar i Pentagon, posle kojeg američka administracija kreće u otvoreni rat protiv terorističkih organizacija na Bliskom istoku i u Centralnoj Aziji, što je rezultiralo i ubistvom Osame Bin Ladena deset godina kasnije. Na drugoj strani, Izrael reguje i preventivno ali odbrambeno – pojača se delovanje protiv Hamasa i njihovih satelita, a Netanjahu se pokazuje kao beskompromisan u nastojanjima da stvari drži pod kontrolom, kako političkom tako i vojnom. Ovo uvodi i novu-staru retoriku prevashodno među islamske fundamentaliste, ali evropske neonacističke i antisemitske grupe i pojedince: osobe jevrejskog porekla bez obzira gde žive i šta rade, počinju da bivaju posmatrane kroz aktivnosti američke i izraelske politike.

Asocijativni niz, i ne samo kod uvrnutih teoretičara zavere od kojih mnogi tvrde da se službenici jevrejskog porekla nisu pojavili na poslu 9/11, zvuči ovako: Amerika vodi rat protiv terora prvenstveno zbog nafte i da bi zaštitila svoje “miljenike” u Izraelu. (Naravno, u ovakvim tvrdnjama svi zaboravljaju da terorističke grupe postoje). Sa druge strane, javili su se oni koji su tvrdili da je napad na Ameriku u stvari pravedna osveta za njenu imperijalističku politiku ali i izraelsku okupaciju palestinskih teritorija. Međutim, kako je novinar Kristofer Hičens 20. septembra 2001. napisao “Da li iko zaista smatra da bi izraelsko povlačenje iz Gaze sprečilo pokolj na Menhetnu? Samo bi moralni kreten mogao tako nešto da pomisli, jer su kadrovi novog džihada vrlo jasno stavili do znanja da je njihov problem sa Judaizmom i sekularizmom principijelne prirode i ne tiče se samo Cionizma.”

Američki pohod na Irak i Avganistan, predstavljanje takozvane Negroponteove doktrine u Savetu bezbednosti, kao i nova frikcija u Izraelu dali su krila svima onima koji su čekali manje ili više jake razloge da u medijima počnu da plasiraju stavove, mišljenja i kritiku. Prvenstveni rezultat bilo je negativno konotiranje izraelskih i američkih političkih odluka, ali je sekundarni rezultat izgradnja svežeg talasa tzv. intelektualnog antisemitizma. Kao što to često biva, što samo po sebi nije negativno, najoštrije kritike i najabrazivnije tekstove pisali su upravo intelektualci jevrejskog porekla, recimo Noam Čomski i Norman Finkelštajn. Ovom dvojcu se ne može pripisati antisemitizam, jer je Čomski sin rabina dok su Finkelnštajnovi roditelji stadalnici Holokausta. Takođe, ne može im se ni osporiti pravo da kažu i napišu šta misle. Ono što je opasna posledica njihovih tekstova i predavanjima, a u kojima kritikuju Izrael ili pojedine jevrejske autore, jesu u stvari komentari čitalaca, koji često postaju važniji od teksta, usmeravaju diskusiju i menjaju utisak čitaoca o samom tekstu. Debata ispod članaka isprva je povezana sa temom, ali se neretko završava “svetskom jevrejskom zaverom” ili mnoštvom klasičnih stereotipa o pripadnicima jevrejske zajednice. Čomski, koji je jedan od najuticajnih levičarskih intelektualaca u svetu, svojim spoljnim delanjem dodatno kuraži komentatore. Ne treba zaboraviti da je prisustvovao mitingu Hezbola u Libanu i da je podržao dubioznog francuskog profesora Roberta Forisona, čoveka koji u svojim knjigama negira Holokaust, gasne komore i ide do toga da je dnevnik Ane Frank falsifikat.

Finkelštajn, čiji su javni nastupi često histerični, i Čomski koji igra tihog mudraca ipak nisu deo vladajućeg američkog establišmenta. Ali, indirektnom antisemitizmu doprinose i oni koji jesu. Uzmimo za primer Rona Pola, dugogodišnjeg člana Kongresa i kandidata za predsednika Amerike. Nedavno je učestvovao na konferenciji “Put ka miru” katoličke organizacije Fatima Centar, koja se smatra najvećom grupacijom radikalnih antisemita na teritoriji SAD.

Ova sam primere iskoristila kako bih još jednom ukazala na činjenicu da tekstovi na teme koji se tiču Izraela, zapravo služe kao poligon ne samo za anticionističke, već i za antisemitske ispade komentatora. Takođe, konferencije koje se bave “putovanjem ka miru” ili tolerancijom, a organizovane su od strane radikalnih grupa možda nisu samo to što im piše u nazivu.

Problem je ono što ostaje iza tekstova, konferencija i video zapisa. To je taj veliki broj komentara i komentara-na-komentare, koji se objavljuju ispod kolumni ili snimaka na sajtu YouTube a koji su često nemoderirani. Tu možemo naći izlive otvorene mržnje, a tu mržnju čitaju i gledaju stotine hiljada onih koji će sutra, svojim glasom na izborima, odlučivati o pravcu u kojem idu evropska i američka spoljna politika. Da ne govorim o islamskim fundamentalistima koji u ovakvim sadržajima nalaze dodatno opravdanje za svoje delovanje.

Iako je do konkretnih podataka nemoguće doći zbog same prirode sadržaja na internetu i njegove veličine i kompleksnosti, postoje mišljenja da je 2010. godine količina User Generated sadržaja (na socijalnim mrežama, u komentarima na medijskim sajtovima, na blogovima, kao recenzije usluga, proizvoda i događaja, itd) premašila sadržaj koji su kreirali profesionalni kreatori (mediji, naučne ustanove, itd). Možemo samo pretpostaviti da je 2013. godine taj odnos daleko veći u korist sadržaja kreiranog od strane korisnika.

Takođe, uticaj ovog sadržaja neprestano raste. Postoje istraživanja koja govore da recenzije korisnika imaju višestruko jači uticaj na potencijalne kupce proizvoda ili usluga, nego informacije koje je priredio sam proizvođač ili pružalac usluge.

Vrlo je slična situacija i sa vestima i autorskom člancima. Njihov uticaj se konstantno smanjuje u odnosu na sadržaj (komentare, recenzije, blogove...) kreirane od strane korisnika odnosno čitalaca. Na neki način, autoritet članka sve manje zavisi od naučnog ili nekog sličnog, merljivog, autoriteta autora a sve više zavisi od načina na koji masa anonimnih čitalaca ocenjuje taj članak ili tezu iznetu u njemu.

Kada se na ovo doda veliki uticaj socijalnih mreža (Facebook, Twitter, itd) gde je sav sadržaj kreiran od strane korisnika i nije ni na koji način moderiran, i gde je uticaj UGC stoprocentan, jasno je da u XXI veku internet predstavlja izuzetno plodno tlo za širenje antisemitizma.

Ovo predstavlja problem svih jevrejskih zajednica u današnjem svetu, a u drugom delu predavanja ću se baviti predlozima kako da svako, koliko može, doprinese zaustavljanju govora netrpeljivosti i mržnje spram jevrejskog naroda.

Već spomenuti Kristofer Hičens, bio je jedan od najhrabrijih i najuglednijih novinara zapadne hemisfere, čuven i po svom ateizmu. On je saznao je da ima jevrejsko poreklo u svojoj 38. godini, što ga nije omelo da nastavi da objektivno piše o Izraelu, u maniru koji jako dobro pokazuje kako je moguće biti kritičan prema politici, ali istovremeno biti rezolutni protivnik antisemitskog govora. Pre deset godina, kada je bombardovana sinagoga Neve Shalom u Istanbulu, Hičens je napisao:

Vernici u sinagogi Neve Shalom nisu bili ubijeni zato što su gradili naselja na Zapadnoj obali. Oni su članovi vrlo stare i časne zajednice i ubijeni su samo zato što su Jevreji.

Kratki citat potvrđuje da je, biti Jevrejin u XXI veku, teže nego dvadesetak godina ranije. Antisemitizam koji se pojavio posle američkih intervencija iz prve dekade ovog veka, ide ruku pod ruku i često je neodvojiv od različitih oblika anti-amerikanizma i anti-evropejstva. Ovaj novi antisemitizam se često uopšte ne odnosi samo na odluke koje se tiču spoljne ili unutrašnje politike države Izrael niti na kulturu, običaje i religiju jevrejskog naroda. Novi antisemitizam tako postaje zbir  anticionizma i antijudaizma.

Primer: Srbija

Zaborav i ignorisanje doprinose razvoju antisemitizma. U ovom delu predavanja ću dati nekoliko primera iz države iz koje dolazim, a to je Republika Srbija. Govor mržnje prema Jevrejima i učešće u holokaustu koji su se dogodili u XX veku, na neki način su opravdani i izbrisani u XXI veku. Iako u svakodnevnim razgovorima sa građanima Beograda ne možete osetiti primese antisemitizma, on postoji, možda ne kao aktivan činilac u društvenim odnosima, ali se određeni govor mržnje toleriše, ignoriše, zaboravlja, pa čak i slavi.

Kao što znate, Vladika Nikolaj Velimirović je na predavanju koje je održao na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu 1935. godine, Adolfa Hitlera uporedio sa Svetim Savom. Citiram:

“Ipak se mora odati poštovanje sadašnjem nemačkom Vođi, koji je kao prost zanatlija i čovek iz naroda uvideo da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nesiguran mehanizam. I evo u XX veku on je došao na ideju Svetoga Save, i kao laik poduzeo je u svome narodu onaj najvažniji posao, koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju.”

Nikolajev antisemitizam je nesporan, pa tako on, 1944. godine, piše: “Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi, koji su Hrista raspeli: i demokratiju, i štrajkove, i socijalizam, i ateizam, i toleranciju svih vera, i pacifizam, i sveopštu revoluciju, i kapitalizam, i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihova đavola. I to je sve u nameri da Hrista ponize, da Hrista ponište, i da na presto Hristov stave svoga jevrejskog mesiju, ne znajući ni dan danas da je to sam Satana, koji je otac njihov i koji ih je zauzdao svojom uzdom i bičovao ih svojim bičem. Braćo moja, što Židovi tako čine protiv Boga Oca i Sina Božjeg Gospoda Isusa Hrista, to nije nimalo za čuđenje. Jer je sam Gospod Hristos, vidoviti i nepogrešni, rekao da je otac njihov đavo i da oni čine slasti oca svoga…O tome treba da mislite, braćo Srbi, i u vezi s tim da ispravljate put svoj pre svojih misli, želja i dela. Da se ne nađete kao sinovi satanski! Nek vam je Hristos u pomoći. Amin.”

Čovek, koji je napisao ove reči, u poglavlju koje se zove “Jevreji i njihov otac đavo” 2003. godine je proglašen za sveca Srpske pravoslavne crkve.

Samo je mali broj medija, i to onih čija je čitanost zanemarljiva, osudilo ovaj čin. Kanonizovanje Nikolaja daje jednu vrstu legitimiteta antisemitizmu unutar institucije u koju građani Srbije imaju najviše poverenja, a to je crkva, i ovaj čin se mora posmatrati krajnje ozbiljno.

Neonacističke grupacije poput relativno nove Srbske Akcije, spremno su uzele dan Sv. Nikolaja Žičkog za krsnu slave svoje organizacije.

Ovoj vrsti indirektnog antisemitizma u Srbiji, a o čijim ću posledicama kasnije govoriti, doprinosi i političko i društveno zanemarivanje određenih tema. Inicijativa da se na Starom Sajmištu, na levoj obali Save, mestu na kojem je nastradao veliki broj srpskih Jevreja, izgradi spomen-muzej, nailazi na ignorisanje vlastodržaca uz stalne izgovore da je sporno vlasništo nad pomenutim zemljištem. Atmosfera koja je dovela do pogroma beogradskih jevreja stvarana je od strane kvislinškog režima Milana Nedića, koji je, pored Velimirovića, još jedan primer kako se antisemitski čin, koji nije u potpunosti osuđen i razjašnjen, prenosi iz jednog u drugi vek.

Naime, 22. oktobra 1941. godine u okupiranom Beogradu otvorena je “Velika anti-masonska izložba” koju su finansirali nacistički okupatori. Središnja tema izložbe bila je navodna židovsko-masonsko-komunistička zavera o svetskoj dominaciji, slična propagandi koju je, pre ruske revolucije, izbacila carska tajna policija u opšte poznatoj krivotvorini “Protokoli sionskih mudraca”. Uz ovu izložbu pripremljena je i ogromna količina propagandnog materijala, 200.000 brošura, 60.000 plakata… Srbijanske novine tog doba poput “Obnove” i “Naše borbe” veličale su pomenutu izložbu, proklamujući kako su Jevreji drevni neprijatelji srpskog naroda. Umetnost je tako bila u službi stvaranja “drugih”, a Jevreji su na plakatima, ali i na poštanskim markama koje je nešto kasnije izdala Vlada, prikazani istovremeno i kao komunisti i kao kapitalisti. Britanski akademik, istoričar i pisac Norman Kon, okarakterisao je ovo kao “jamstvo za genocide” ili “warranty for genocide”. Izložba ovih plakata, koji su u vlasništvu svetski poznatog ilustratora i dizajnera Mirka Ilića, obišla je sve glavne gradove bivše Jugoslavije, ali i dalje ne može biti prikazana u Beogradu.

Drugi primer je spomenik na stratištu Staro Sajmište. Neki intelektualci sa desnice kao argument protiv spomenika izvlače činjenicu da se Sajmište nalazilo u NezavisnojDržavi Hrvatskoj. (Taj deo Beograda, na levoj obali Save, je za vreme nemačke okupacije bio na teritoriji NDH). Ipak, ne treba zaboraviti da su ovde stradali Jevreji iz Beograda i Srbije, koji su tu završili uz pomoć srpske kvislinške vlade. Ako ni ovaj razlog nije dovoljno jak, setimo se i da je prema podacima beogradske Jevrejske opštine, najviše Jevreja iz Srbije, oko 8000, ubijeno u logoru Topovske šupe u beogradskom naselju Voždovac. Voždovac  nije pripadao NDH. Kamioni Dušegupke (pokretne gasne komore sa izduvnim cevima sprovedenim u tovarni deo pozadi koje su ljude gušile ugljen-monksidom) polazile su sa starog sajmišta a uglavnom su za svoju smrtonosnu trasu imale grad Beograd, često i sam centar.

U junu 1942. raportiralo se u Berlin: Serbien ist Judenfrei. Beč, u koji su nemački vojnici umarširali marta 1938, sačuvao je svoje Jevreje do oktobra 1942, a Berlin do maja 1943.

Milan Nedić, osuđeni kolaboracionista kao i Maršal Peten u Francuskoj i Kvisling u Norveškoj, od strane Srpske Akademije Nauka i Umetnosti je uvršten u 100 najznačajnijih Srba. Njegov portret krasio je zid sa slikama svih srpskih premijera u zgradi vlade Srbije a uklonjen je na inicijativu Ivice Dačića. Portret nacističkog upravitelja Beograda, „šerifa“ Dragog Jovanovića, takođe se do skoro nalazio na zidu sa slikama svih ostalih gradonačelnika glavnog grada.

Stavljanje činjenica pod tepih, zamagljivanje istorije, revizionizam i apologetski stav prema kvislinzima donosi i dan danas nevolje jevrejskoj i građanskoj zajednici. Govor mržnje iz XX veka, preliva se i u novo doba.

Srbija nam daje još primera za ovu tezu. Naime, ove godine, u martu mesecu, u vreme godišnjice bombardovanja Srbije od strane NATO snaga, na ulicama Beograda osvanuli su ovi plakati koje je štampala i polepila neonacistička organizacija Krv i Čast/Borba 18 (Blood and Honour/Combat 18 – Blut und Ehre je bio moto Hitlerjugenda)…

Kao što vidite, povezivanje “jevrejske ili masonske zavere” sa američkom spoljnom politikom je više nego jasno. Tokom samog bombardovanja, u mnogim srpskim medijima su se navodila imena članova Klintonovog tadašnjeg kabineta (Medlin Olbrajt, Robert Rubin, Viljem Koen, Den Glikman) uz opasku da su svi oni “Jevreji”. Naravno, niko nije uzeo u obzir činjenicu da je Glikman Ministar poljoprivrede, Rubin Ministar finansija, dok je Olbrajt odgajana kao katolkinja a Viljem Koen je pripadnik Unitarističke religije.

Ipak, kao što stara poslovica kaže “ćutanje je odobravanje” pa je tako slaba ili nikakva reakcija na sve ove primere zapravo produkuje antisemitizam i antijudaizam na koje se pomalo navikavamo dok na zidovima Beograda, evropske metropole sa skoro dva miliona stanovnika, vidimo simbole poput ovih.

Pre nekoliko dana, jedan od vođa navijača Crvene zvezde Ivan Bogdanov, poznat kao "Zver iz Đenove", uslikan je u sramotnoj nacističkoj pozi sa visoko uzdignutom rukom i majicom na kojoj je ispisano "Auschwitzland - Arbeit macht frei". Na desnoj ruci mu vidimo tetovažu 28 (B i H, Blood and Honour).

Slika je objavljena na jednoj od Fejsbuk stranica navijača Crvene zvezde i uglavnom je dobila pozitivne komentare. U srpskom tužilaštvu smatraju da u postupku Ivana Bogdanova nema krivične odgovornosti i navode da bi on mogao eventualno prekršajno da odgovara.

Ali, ni štampani mediji nisu imuni na direktni ili indirektni antisemitizam. Prošle nedelje, u jednom od najtiražnijih dnevnih glasila, posle “poetizovanog” teksta o navijačima, na čiji su blagonakloni ton protestovali građanski aktivisti, pojavio se “popravni” tekst u kome se objašnjava šta je to broj 18 koji koriste mlade neonacističke grupe, a koji se, u ovom slučaju, pojavio na vratima od stana jednog LGBT aktiviste.

Poruka mržnje na vratima gej aktiviste Bobana Stojanovića u potpisu je imala broj 18, koji u neonacističkoj simbolici predstavlja inicijale Adolfa Hitlera, po prvom (A) i osmom (H) slovu abecede. I na ulicama se sve češće srećemo sa govorom i delima mržnje koji pokazuju da su neonacisti digli glavu i prete Srbiji. Vandalski čin usmeren ka Stojanoviću potpisala je neonacistička grupa “Borba 18“, čiji su članovi aktivni mahom na teritoriji Republike Srpske, a koja je ogranak istoimenog britanskog pokreta, nastalog početkom devedesetih ("Combat 18"). Pomenuti broj 18 viorio se i na zastavi Odred 18 (najekstremnija neonacistička podgrupa United Forcea, navijača FK Rad)koju su navijači FK Rada preksinoć okačili na kafić u blizini stadiona a u čast svog ubijenogvođe. Više od 50 njegovih prijatelja, navijača FK Rada i bajkera, okupilo se ispred kafea, a počast su, uz zastavu, učinili i paljenjem baklji u položaju nalik nacističkom pozdravu.

Srpski neonacisti, kao i njihovi ideloški saborci širom sveta opsednuti su jevrejskom zaverom i postojanjem tzv. ZOG (Zionist Occupation Government) – Cionističke Okupacione Vlade. Celokupni pravno-političko-ekonomski poredak oni nazivaju ovim imenom a sebe vide kao odmetnike i borce protiv njega.

Šta možemo da uradimo kao članovi jevrejske zajednice i kao građani naših država

U Beogradu je, u maju ove godine organizovan Skup protiv govora mržnje na internetu. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora JUKOM-a, jeste da se prekine sa politikom nekažnjivosti takvih dela.

„Odakle govor mržnje? Od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka – kako političara, tako i drugih segmenata društva, takozvanih delova civilnog društva kao što je Crkva, od kojih dobijamo stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije, kada ih pročitate, a naročito u komentarima, rezultiraju nastavkom ovakvog govora koji ne nailazi na bilo kakvu osudu”, rekao je Antonijević.

Ono što mi, kao jevrejske zajednice, naši prijatelji i porodice možemo učiniti, to je da ne sedimo pasivno posmatrajući pojave o kojima sam govorila. Svaki ispad antisemitizma i antijudaizma mora biti razlog da Jevreji, kao zajednica ili pojedinačno, podignu svoj glas. Saopštenja koja ćemo napisati, a upućena su vladama država u kojima živimo i nadležnim ministarstvima, neće ostati bez odjeka. Ako nas organizacije civilnog društva brane, mi to moramo raditi jače i efikasnije od njih.

Sa druge strane, ulaženje u diskusije po forumima, pa čak i ispod tekstova u dnevnim novinama prilično su besmislene, jer se racionalni argumenti koje možemo da iznesemo, izgube u masi onih iracionalnih, koji su obojeni patologijom i govorom mržnje.

Postoji veliki broj grupa na društvenim mrežama, i ozbiljnih veb-sajtova, koji problem antisemitizma tretiraju na kvalitetan način. Takođe tu su i tekstovi referentnih autora gde možemo pročitati dobre analize politike države Izrael, kako one koji se sa tom politikom slažu, tako i one druge, koji je argumentovano kritikuju. Kada naiđete na ovakav tekst, podelite ga sa prijateljima, putem mejla ili društvenih mreža, to je najmanje što možete da učinite.

Afirmacija jevrejske kulture, preporučivanje filmova koji se bave savremenim jevrejskim pitanjima, ali i Holokaustom, još jedan je model kako se, kroz pozitivnu aktivnost, može skrenuti pažnja na zajednicu koja je čovečanstvu ostavila u nasleđe ne samo kulturne, već i kapitalne istorijske, političke i naučne vrednosti.

Završiću još jednim citatom Kristofera Hičensa koji je rekao da je antisemitizam kum rasizmu i kapija za tiraniju, fašizam i rat. Antisemitizam nije neprijatelj samo jevrejskog naroda, već neprijatelj čovečanstva i civilizacije kao takve.

*

Ispod teksta nalaze se preporuke za veb-sajtove, filmovi sa jevrejskom tematikom koji navode na razmišljanje kao i knjige za koje smatram da su važne za razumevanje problema sa kojima se suočava naša zajednica.

Web:

www.tabletmag.com

www.forward.com

www.jewcy.com

www.thejewniverse.com

www.jta.org

www.unwatch.org

Knjige:

Anti-Judaism: The Western Tradition - David Nirenberg

The Devil That Never Dies: The Rise and Threat of Global Anti-Semitism - Daniel Jonah Goldhagen

Why are Jews liberals? - Norman Podhoretz

A Convenient Hatred: The History of Anti-Semitism - Phyllis Goldstein

The Changing Face of Anti-Semitism: From Ancient Times to the Present Day - Walter Laqueur

Filmovi:

A Serious Man – Joel and Ethan Cohen

Crimes and Misdemeanors – Woody Allen

This must be the place - Paolo Sorrentino

Schindler’s List – Steven Spielberg

Taking Sides - Istvan Szabo

Munich – Steven Spielberg

The Pianist - Roman Polanski

Keeping the faith - Edward Norton

Inglorious Basterds – Quentin Tarantino

The Believer – Henry Bean

The Element of Crime – Lars Von Trier

The White Ribbon – Michael Haneke

komentari (0) ostavite komentar


WORD ARHIVA

2017: Leto u bioskopu

Redakcija ned 16. april 2017.
Od šezdeset naslova koje IMDB preporučuje kao potencijalne hitove leta 2017. godine, mi izdvajamo desetak za koje verujemo da će biti i ponajbolji. Lista je sastavljena po nivou neizdrža i jedvačekanja da se pojedini filmovi konačno pojave. Di

"Ne zovite mene, ne ne ne ne zovite me" ili Zašto neću ni na kakve proteste?

Jelena Đurović sub 18. februar 2017.
Da razmaglimo situaciju na samom startu: ja sam uljez. Ne zato što sam tako htela, nego zato što je tako ispalo. U Srbiji poneki znaju da sam aktivista za jevrejska pitanja, da pišem o antisemitizmu, revizionizmu, postujem o Bliskom Istoku. Ipak, sumnjaju sam Jevrejka jer se prezivam Đurović a mene mrzi da objašnjavam pravila koja mogu da se nađu na prvom

LJUBAV ČUVAM ZA KRAJ: FILMOVI 2016.

Jelena Đurović čet 19. januar 2017.
I sada, kad su se svi iživeli i ispoljili vreme je da i ja isplasiram svoju listu najboljih, najzanimljivijih i najduhovitijih ostvarenja sedme umetnosti. Zašto objavljujem spisak posle svih? Jednostavno, neke od favorita nisam uspela da vidim na vreme, a postojao je dobar vajb da će očigledni zicer uleteti na sam vrh liste (što se naravno dogodilo). Mogu samo da pretpostavim da “La La Land” i ne bi bio na popisu, dok je “Manchester By The Sea” i dalje u limbu, sve zavisi sa koliko patetike

Jesen samuraja - Suočavanje s prošlošću

Jelena Đurović čet 6. oktobar 2016.
Pobeđen životom i posramljen neuspehom glavni junak se vraća u svoj rodni grad i tamo ga ne čeka niko. Tako otprilike počinje odličan film “Young Adult” Džejsona Rajtmana kao i popularna serija “Bloodline”. Posle špice koja je audio-vizuelni omaž filmovima iz osamdesetih godina prošlog veka, upoznajemo našeg junaka Vladicu (Petar Strugar). On je sklon dobroj

INTERVJU Jelena Đurović: Između Beograda i Podgorice

Krsto Lazarević za "Judische Allgemeine" sub 9. juli 2016.
IZMEĐU BEOGRADA I PODGORICE Jelena Đurović se bori za ljudska prava i protiv istorijskog zaborava Kao jedanaestogodišnjakinja Jelena je, kao obaveznu lektiru u školi, morala da pročita knjigu jugosovenskog pisca Ive Andrića “Na Drini Ćuprija”. Jedan od upečatljivih likova u knjizi za koju je Andrić dobio Nobelovu nagradu je Lotika Celermajer, Jelenina je čukunbaba. Kada je od svoje majke to saznala, postala je svesna svog je

AgitPop Brexit Soundtrack

Redakcija ned 26. juni 2016.
Koje pesme slušati uz novonastalu geopolitičku situaciju u Evropi? Evo naših predloga (iako su se mnogi svetski mediji trudili smatramo da je naša lista ponajbolja... :) Thomas Dolby - Europa and the Pirate Twins Here I go again on my own - Whitesnake

Proleće je stiglo u moj grad ili Zašto neću da glasam za…

Jelena Đurović uto 19. april 2016.
Na biračkom sam spisku crnogorske nacionalne manjine. U Crnoj Gori obavljam funkciju potpredsednice Jevrejske zajednice. Život mi se odvija u koferu, između Beograda i Podgorice ali sam dobar deo godine i van Balkanskog poluostrva, nekim trećim poslom. U Srbiji već dugo samo spavam, retko čitam domaće novine a televiziju sam poslednji put upalila kad je Beba Popović gostovao u “Utisku nedelje” (i to zbog Bebe, ne zbog “Utiska”). Sticajem okolnosti, iako dan posle ponovo idem u Titograd, biću fiz

World Jewish Congress welcomes jailing of Radovan Karadzic for crimes against humanity

WJC čet 24. mart 2016.
International Yugoslavia Tribunal sentences former Bosnian Serb leader to 40 years in prison World Jewish Congress welcomes jailing of Radovan Karadzic for crimes against humanity NEW YORK – World Jewish Congress (WJC) Pre

Ego kroz Ekov eho

Jelena Đurovic sub 20. februar 2016.
Kad sam bila mlađa, pisala sam knjige. Danas pišem kratke priče (pogledati rubriku "642" ). Moj prvi roman "Kraljevstvo" objavljen je 2003. godine i prošao je relativno nezapaženo. I dalje smatram kako bi bilo zanimljivo da napravim reizdanje, što ću jednog dana možda i učiniti. Realizaciji ovog plana sam bila najbl

Alive.

Jelena Djurovic sub 30. januar 2016.
“Oh really?! And how was it?” – I get this question from none of my friends when I say that I’ve visited Auschwitz-Birkenau concentration camp. “I went to Auschwitz” On the other side of the table is just silence, a distracted stare. My usually bubbly friends now seem like the people who don’t know what they are allowed to say, or how to behave. “I deal with that every day”, I continue. “You can ask whatever you want.” Nothing. No

Živ.

Jelena Đurović sre 27. januar 2016.
27. januar - Međunarodni dan sećanja na Holokaust “E stvarno! I kako je bilo?”, ovo ne pita me niko kad kažem da sam pre nedelju dana posetila Aušvic-Birkenau koncentracioni logor. “Išla sam u Aušvic”. Sa druge strane je ćutanje, najčešće zbunjeni pogled sagovornika koji se našao u situaciji da ne zna šta sme da kaže, kako da se ponaša. “Bavim se time svaki dan, poznajem

Jelena Djurovic: "You cannot be half pregnant. The same goes for being Jewish"

WJC pet 20. novembar 2015.
Originally published on worldjewishcongress.org on 19 Nov 2015 Meet Jelena Djurovic: Journalist, local politician in Belgrade and vice president of the Jewish community in Montenegro. She commutes between Belgrade, Serbia and Podgorica, Montenegro and wears all of her professional hats with diligence and expertise. She is a pillar of the Balkan Jewish community, but

The Euro-Asian Jewish Congress Statement in connection with the terrorist attacks in Paris

EAJC ned 15. novembar 2015.
Euro-Asian Jewish Congress (EAJC) expresses its solidarity to the people and Government of France, which became the subject of an unprecedented terrorist attack. We wish them courage and wisdom in this hard moment.

Svet kakav zaslužujemo

Jelena Đurović sub 26. septembar 2015.
(Tekst objavljen u TV dodatku dnevnog lista "Blic") Druga sezona serije “Pravi detektiv” (produkcija HBO) bila je možda najočekivaniji televizijski događaj u ovom veku. O podeli se raspravljalo mesecima, a kad su se u prvom glumačkom ešalonu pojavila imena Vinsa Vona, Rejčel Mekadams, Kolina Farela i Tejlora Kiča uzbuđenje fanova je dostiglo vrhunac. Nik Picolato, scenarista i glavni kreator želeo je da ostane osnovno kreativno uporište, dok bi se zaplet serije, glumci i reditelji

Jelena Đurović za Pobjedu: "Posle raspada Jugoslavije vratila sam se otadžbini"

Dragan Banjac - Pobjeda sub 5. septembar 2015.
Intervju objavljen u "Pobjedi" 21. juna 2015. godine Diplomirala je na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti (Pozorišna i radio produkcija) i devedesetih radila na nekoliko pozorišnih projekata, ali „zbog korupcije i nepotizma” brzo napušta teatar. Prvi roman, “Kraljevstvo” objavljuje 2003. godine. Usavršava se iz oblasti novinarstva a sa grupom kolega pokreće (2008) prvu nezavisnu internet radio stanicu u Srbiji Novi

Van Morrison - TOP 15

Redakcija pon 31. avgust 2015.
Povodom 70 godina od rođenja Vana Morisona, AgitPop predlaže listu TOP 15 naših omiljenih pesama ovog genijalnog muzičara. Napominjemo i da pod obavezno preslušate kompletan album “Astral Weeks” ako to do sada nikada niste učinili. Pesme smo poređali redosledom od petnaeste ka prvoj i najboljoj, ali počinjemo obradom koja je zapravo van (Van:) konkurencije. U pitanju je numera koju je napisao Bob Dilan, a Morison ju je otpevao sa svojim bendom Them. O njegovoj interpretaciji Dilana su se izjasnili kritičari...

Eurovizija - najbolji tvitovi

Redakcija pon 25. maj 2015.
Albanija nama dva poena mi njima kosovo — D'NUTELLA BURSACE (@VanjaBursac) May 23, 2015 Jel moze diskvalifikacija zbog strejt poljupca — Homo Navijac (@GejHuligan)

Intervju - Aleksandar Maćašev

Redakcija sre 1. april 2015.
Chromapost je ongoing nano-blogging projekat Aleksandra Maćaševa , dnevnička forma gde autor na kraju dana izabere boju koja bi po njemu najbolje sumirala taj dan. Prvobitna jednostavna vežba se vrlo brzo razvila u ambiciozan projekat. Aleksandar je od fundusa skupljenih boja počeo da pravi najrazličitije umetničke derivate. Jedan od najambicioznijih zahvata je bila 100 met

Clear and present danger

Mikhail CHLENOV pon 19. januar 2015.
Mikhail CHLENOV, Secretary General of the Euro-Asian Jewish Congress, about the terrorist attacks in Paris and the reaction of the world community. Why has the terrorist attack on the caricaturists of “Charlie Hebdo”, a French satirical magazine provoked such a strong reaction in the Western world? During the past few years several outrageous incidents took place including the barbaric murder of a military man in London, shootings in

Festival tolerancije u Beogradu

Redakcija sre 5. novembar 2014.
Festival tolerancije će se prvi put održati u Beogradu od 13. do 15. novembra 2014. godine, a do sada je održan u Zagrebu, Rijeci, Sarajevu, Beču i na Cetinju. Program festivala se sastoji od tri celine, filmskog, izložbenog i obrazovnog programa, kao i nagradnog konkursa za najbolji tvit na temu tolerancije. U okviru filmskog programa biće prikazano 12 dugometražnih, dokumentarnih i kratkih filmova na temu borbe protiv fašizma i diskriminacije. Svečano otvaranje festivala je

MAHAR 2014.

EAJC pet 31. oktobar 2014.
Jewish Forum in Montenegro The conference "Machar" ("Tomorrow"), organized by the Jewish community in Montenegro, member of the Euro-Asian Jewish Congress (EAJC), took place in Budva on October 23-26. The event was held under the patronage of the EAJC. The conference brought together over three hundred participants representing Jewish communities of five countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia and Montenegro. The forum was attended by the EAJC

Edit-a-thon u Muzeju primenjene umetnosti

Redakcija sre 15. oktobar 2014.
Muzej primenjene umetnosti organizuje Modni uređvački maraton Edit-a-thon Belgrade, subota, 18. oktobar 2014, 11–18 sati, u Muzeju primenjene umetnosti Muzej primenjene umetnosti , Beograd je jedan od 22 partnera iz 12 evropskih zemalja koje zajednički realizuju trogodišnji projekat finansiran od strane Evropske komisije pod nazivom Europeana Fashion . Ovaj projekat će do marta 2015. godine učiniti dostupnim na portalu

Opasnosti istorijskog revizionizma u medijskim i akademskim krugovima u Srbiji

Jelena Đurović pet 10. oktobar 2014.
(Tekst sa naučne konferencije "Reprezentacija Holokausta na Balkanu u umetnosti i medijima" , Dom Omladine - Beograd. Oktobar 2014) Najavljena sam kao predstavnica Jevrejske zajednice Crne Gore, što je tačno, jedan sam od osnivača ove najmlađe Jevrejske zajednice na svetu. Kako veći deo života živim u Beogradu, članica sam i Jevrejske opštine Beograd. U Cr

Dangers of Historical Revisionism in Serbian Media and Academic Circles

Jelena Đurović čet 9. oktobar 2014.
(This speech was given at the conference "Representation of the Holocaust in the Balkans, in Arts and Media" , October 2014 - Belgrade, Serbia) I was announced here as a representative of the Jewish community of Montenegro, which is true, since I was one of the founders of this youngest Jewish community in the world. As I have lived in Belgrade most of my

Da pročitate ovaj tekst pošaljite sms na 1003

Agitpop sub 24. maj 2014.
Tračak duhovitosti nije na odmet ni u najtežim trenucima, što je pokazao je Oskarom nagrađeni "La Vita e Bella" - film Roberta Benjinija o tome kako jedan otac pokušava da svom sinu učini život lepšim u nemačkom koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Poplave koje su zahvatile region su probudile osećaj solidarnosti, a mnogi nisu klonili duhom. Evo nekih tvitova koji su nam donekle olakšali ovih teških desetak dana:

“This instrument can teach”

Jelena Đurović čet 15. maj 2014.
U javnosti i na društvenim mrežama se ovih dana vodi polemika koja skoro i da prevazilazi fascinaciju bradatom ženom, brigu zbog potencijalnog smanjivanja penzija i strah od nabujalih reka. Ono što polarizuje Srbiju u proleće 2014. nisu ni četnici ni partizani, večiti derbi, Rusija ili Ukrajina – frikcija se pravi u vezi sa rođendanom radio stanice B92, uz često ponavljanje rečenica “šta oni slave kad se tamo emituje Bulevar” ili “ma nije to više ta sta

Ostalo od Uskrsa

Agitpop pet 25. april 2014.
Tokom uskršnjih praznika, naši omiljeni tviteraši imali su pune ruke posla...Ubrzo potom, zatekla ih je informacija o grešnom začeću para Đoković-Ristić, pa razvod Lima-Jarić, i nova bulažnjenja Dobrice Ćosića i Vladimira Putina. Evo esencijalnih tvitova od prošle sedmice: Za koga pra

“Najbolji prodavac koga sam srela”

Jelena Đurović pet 11. april 2014.
Sivo, teško nebo kroz koje se jedva nazire sunce i nema sjaja na morskom horizontu. Galebovi iz pesme Olivera Dragojevića kopaju po kontejnerima. Uglancan ali prljav hotelski kompleks i predominantno ružni i otužni likovi. To je svet Srđana Dragojevića u koji nas on, kao autor filma “Atomski zdesna” uvodi već prvim kadrovima. Muzika sa hotelske terase, amelodična i falš meša se sa zvucima povlačenja vode u klozetu, čestog umivanja, duboko simboličnog “pranja ruku” i mlohavih koitusa bez strasti

Sveti Nikola Tesla?

Agitpop sub 1. mart 2014.
"There is no conflict between the ideal of religion and the ideal of science, but science is opposed to theological dogmas because science is founded on fact. To me, the universe is simply a great machine which never came into being and never will end. The human being is no exception to the natural order. Man, like the universe, is a machine...In the course of ages, mechanisms of infinite complexity are developed, but what we call "soul" or "spirit," is nothing more than the sum of the functioning’s o

Antisemitism in the 21st century

Jelena Djurovic pet 21. februar 2014.
( A lecture by Jelena Djurovic given at Limmud Keshet conference, Montenegro, november 2013.) If the Jew did not exist, the anti-Semite would invent him. Jean-Paul Sartre, Reflections on the Jewish Question , 1945. Introduction At the beginning of this lecture, which focuses on contemporary antisemitism as

TRI GODINE AGITPOPA!

Agitpop pon 20. januar 2014.
Danas slavimo treći rođendan... Ovako je bilo 15. januara 2011. kada smo, u društvu najbližih prijatelja, oživeli ideju o news agregatoru ali i mestu na kome će umetnici moći da se čuju, vide i prepoznaju. Tri godine kasnije: Radio emisija AgitPop je na nacionalnoj frekvenciji radija B92 , objavili smo više desetina

Serija rekordne odvratnosti

Agitpop pet 3. januar 2014.
Predstavljamo vam najbolje tvitove o seriji "Ravna Gora", u narodu poznate i kao "Ravna Govna" i "Selo gori a Draža ga pali". Tvitovi su poređani hronološki, od 10. Novembra 2013, a na kraju su nabrojani i svi autori. Danas je petak, i takozvani #ff, “follow Friday” na tviteru, pa vam predlažemo da zapratite ovu vrcavu ekipu, ako ste korisnici pomenute društvene mreže. Kad u "Ravnoj Gori" dođe do

Agitpop Flatscreen – Filmovi koji su obeležili 2013.

Agitpop pet 3. januar 2014.
Kud svi portali, tu i AP. Naša lista najboljih filmova u protekloj godini podeljena je po segmentima, uz kratka objašnjenja zašto su baš ova ostvarenja našla svoje mesto u AgitPop favoritima. Pojedina dela su prikazana krajem 2012, ali su u distribuciju ušla u godini za nama. Napomena: Filmovi u prve dve kategorije su poređani po nedefinisanom redosledu, dok smo za treću kategoriju bodovali, u cilju proglašenja omiljenog redakcijskog filma ove godine. Napomena dva:

Two years without Christopher Hitchens

Agitpop ned 15. decembar 2013.
Christopher Hitchens passed away on 15th of December 2011. Here are some of his best quotes. We miss you, Hitch. Some photographs (two, four and five) were taken by Jelena Đurović, editor-in-chief of Agitpop.me, during summer of 2013. Wyoming Apartments is an historic apartment building, located at 2022 Columbia Road. George Stephanopoulos, Christopher Hitchens and Dwight D. Eisenhower lived there. Yes or No - Letter B Hitchens

Smrt u Memfisu

Jelena Đurović sre 29. maj 2013.
POVODOM DESETOGODIŠNJICE SMRTI... (Tekst objavljen 2007. godine) I remember doing nothing on the night Sinatra died And the night Jeff Buckley died And the night Kurt Cobain died And the night John Lennon died I remember I stayed up to watch the news with everyone And that was a lot of nights And that was a lot of lives Who lost the tickets to what they need?...

Stefan Siegel: "Individualnost je sve!"

Jelena Đurović sub 6. april 2013.
Intervju sa Stefanom Sigelom, urednikom i osnivačem www.njal.com Tekst objavljen u magazinu FAAR, proleće/leto 2013. Stefan Sigel, osnivač portala “Not just a label” nije vaš tipični modni urednik. Obučen je relativno neupadljivo, ne govori preglasno i ponaša se diskretno a retko ko bi pomislio da je u pitanju bivši bankar a sadašnji “pigmalion”, koji otkriva nove talente u modnoj umetnosti.

Heroji sa posebnim potrebama

Jelena Đurović pet 5. april 2013.
Tekst objavljen u magazinu FAAR, proleće/leto 2013. * “Everything great in the world comes from neurotics” – Marcel Proust Istorija stvaranja fikcije jeste istorija neuroza, narcisizma i mesijanskog kompleksa. Prometej je bio ludo hrabar kada je ljudima poklonio vatru, svestan da kazna neće biti samo deset po turu…Nastavak je poznat: ovaj Titan je visio na steni godinama, dok su se orlovi naslađivali njegovom džigericom, koja se preko noći obnav

9 pitanja za četiri jahača Tvitokalipse

AgitPop ned 24. februar 2013.
U bespoštednoj borbi za Prvi tvit Srbije , neki su se istakli a drugi poklekli. Kao što znate, pobednica je @lanabudimlic kojoj ćemo naredne nedelje uručiti diplomu da je lepo urami. Srebro i bronzu, kao i počasnu plakete osvojili su @vladimir_mateus, @PEDJAthesandman, @rd_plissken i @good_neighbor. U specijalnom intervjuu koji su dali za AgitPop, neki su otkrili svoja prava imena, dok je Plissken želeo da ostane anoniman. Mateus j

Dobar seks bez orgazma

Jelena Đurović čet 7. februar 2013.
Tekst objavljen 2006. godine, a povodom izlaska romana "Da Vinčijev kod" Dena Brauna. Teorija zavere jedna je od omiljenih tema među svim Srbima, od 7 – 97. Od toga ko je i zbog čega učiteljicino najdraže dete, da li je Skiperka Kenova kći ili ljubavnica, do “večitih” – ko radi za DeBe, ko je mason, ili rotarijanac (šta god da je to). Da se vidici na ovom polju šire a zanimanje produbljuje, dokazuje masa uzbuđenih a samim tim i zajapurenih građana na pro&scaro

Autorska prava i agonija na šamponjeri

Jelena Đurović pet 25. januar 2013.
Ne kupujem novine. Lažem, uzmem jednom mesečno britanski Vogue i Vanity Fair. Kad sam u Engleskoj obavezno i The Sunday Times ali i bilo koji ženski magazin, ako unutra ima dobar poklon. Nije da me ne zanima šta pišu ostali, nego danas sve postoji na internetu, a za resto se pobrinu tomovi “žutila” koji leže po frizerskim salonima i kod manikira. Dakle na taj način postajem omni-informisana: neću da se pravim važna i da na tretmane nosim knjige, u frizerajima navalim na tabloide i žutu štampu i

"Slatki su"

Jelena Đurović pet 18. januar 2013.
Tokom rata u Vijetnamu, manji broj američkih građana svakodnevno se informisao o aktivnostima svoje vojske, žrtvama i nepotrebnim razaranjima. Malo je bilo onih koje je ovaj oružani konflikt baš pogađao, onih koji su osećali moralnu i etičku odgovornost. Za vreme ratnih godina izlazili su na proteste i bunili se protiv umešanosti Amerike u vijetnamski sukob. Neki studenti su tako fizički zlostavljani ( Kolumbija Univerzitet ), aktiv

Tviter zasedanje

Agitpop pet 27. juli 2012.
Za vreme “ekspozea mandatara” Ivice Dačića, ali tokom rasprave koja je trajala dok zora nije ciknula, ekipa na Tviteru je bila prilično inspirisana… Izdvajamo najduhovitije, najpametnije i najbezobraznije tvitove, uz napomenu da zapratite sve one koji su se istakli, a pobrojani su na samom kraju. Naslovna fotografija: Frans Fracken II - "An Assembly of Witches", ulje na platnu, 1607. godina. “Ali kad je pomenuo "sumnjive privat

Kraj je početak?

Agiipop pet 6. juli 2012.
Rešenje je, najčešće, ono što vam prvo padne na pamet. Tako je bilo i u noći između 20. i 21. maja tekuće godine, kada je Boris Tadić, do tada neprikosnoveni predsednik Srbije, ostao sam ispred govornice u štabu Demokratske stranke. U šoku ili neverici, Tadić je zvučao kao neko kome je dosta svega i kao da jedva čeka silazak sa političke scene. Postojala su samo dva objašnjenja koja su natprosečnom biraču te večeri mogla da prođu kroz glavu – Boris Tadić je izgubio podršku

THE Comeback

Agitpop pon 2. juli 2012.
Ovogodišnji jubilarni, dvadeseti po redu, festival Sziget u Budimpešti, pored impresivnog izbora ostalih izvođača, na svojoj listi ima i najvažniji "ponovo okupljeni" bend. U petak 10. avgusta, nastupaju The Stone Roses, koji su svoj prvi nastup posle više od dve decenije imali u Heaton Parku, u rodnom Mančesteru. 220. 000 karata za tri koncerta, koje su puštene u prodaju krajem prošle godine, prodate su za samo 14 minuta, i zato je odlazak u Peštu jedi

Maskirani osvetnik - opravdano bezličan

Jelena Đurović ned 3. juni 2012.
(Tekst na temu "Faceless", objavljen u jubilarnom, desetom broju magazina FAAR, maj 2012.) “You don't know anything about society, so you don't have the satisfaction of avoiding it.” The Game – David Fincher Facebook – lažiranje životnih rezultata. Twitter – izmišljanje nove osobe, one koja si oduvek želeo da budeš. Mejlovi – mogućnost da kroz “spell check” prikriješ s

Prva godišnjica Jevrejske zajednice u Crnoj Gori: Antifašizam, čojstvo i otvoren svijet

Agiipop sub 2. juni 2012.
U Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici, uz gostovanje hora “Braća Baruh”, 29. maja je obeležena prva godišnjica Jevrejske zajednice Crne Gore. Događaju su prisustvovali značajni gosti, predstavnici Jevrejskih opština Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici evropskog rabinskog centra iz Brisela. Na početku svečanosti, predsednik Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Jaša Alfandari, uručio je plakete za izuzetan doprinos afirmacije Jevrejske z

Eurosong 2012 - Pregled Tviter lige

Agiipop ned 27. maj 2012.
Twitter je bio urnebesno mesto tokom oba polufinala i velikog finala Pesme Evrovizije 2012, a kako neko reče, “ imali smo veliku izlaznost”. Evo najboljih, a autore prezentujemo na kraju, đuture, uz preporuku da ih pratite. PS: Komentari su poređani po zemljama i temama, a redakcija AP nije uređivala gramatiku niti ubacivala č.ć.đ i š. Crna Gora: Ako su Lordi pobedili, može i Rambo Rambo amadeus iznad sebastiana telliera po borat s

Autor Tvita godine, @NeverovatniMiki: Ljubitelj Slobodana Miloševića i Demokratske stranke

Agitpop pon 13. februar 2012.
Ko si ti? Reci nam nešto o sebi. Imaš pravo na više od 140 karaktera. Rođen sam na planeti Melmak, negde u okolini sazvežđa Mačje Dlake. Međutim moja planeta je eksplodirala kada su svi njeni stanovnici istovremeno uključili fenove za kosu. Ja sam preživeo zahvaljujući tome što sam tada bio u orbiti Melmaka jer sam obavljao svoju dužnost člana orbitalne straže. Lutao sam kosmosom u svom brodu, sve dokmoji brodski uređaji nisu locirali ovu planetu kao jedno od onih na kojim

Odbrana Beograda

Jelena Đurović sre 25. januar 2012.
Nekad se govorilo: "Sve se sliva u Beograd." U vreme bivše Jugoslavije najveći broj ljudi je, zbog obrazovanja ili posla, dolazio upravo u prestonicu; ovde su opstajali i ostajali, idući Kameničkom ulicom do tada veličanstvenih Terazija i savezne Skupštine. Država se smanjivala - i dalje joj ne znamo granice - a ključna pitanja glavnog grada, njegovog ekonomskog, kulturnog i urbanističkog razvoja ostaju nerešena. Popunjavanje rupa i montiranje kontejnera danas se plasira kao poseban podvig, a sve

Pismo Andreju

Jelena Đurović sub 21. januar 2012.
Andrej, stvarno ne voliš Srbiju! Nema razloga ni da je voliš, ona je za tebe samo susedna zemlja, kao za mene na primer Rumunija, i nemam neki poseban afinitet prema Rumuniji, ali Andrej… nedobog da je Bole opalio u Boriku. Razmisli, zemljače (oslovljavaću te tako, poreklom sam iz Titograda), Bole opali u Boriku - ode Boris, Mile, Irinej... I na vlast dođe ko, Andreje Nikolaidisu? Ko onda menja ove koji sede danas na vodećim pozicijama u zemljama koje se “srpske” zovu? Čemu nas uči smrt Zorana Đ

Lakmus-napad

Jelena Đurović sre 14. decembar 2011.
Disclaimer: ovaj tekst je lične prirode, napisan je u lično ime, na ličnu temu i iza njega ne postoji nikakva univerzalna pouka ili naravoučenije, što je inače preporuka za svako novinarsko obraćanje. Možete ga tretirati kao ispovest, svedočenje, testament ili basnu. Zovem se Jelena Đurović i lična imovina mi se sastoji od stana od 34m2, u kojem živi moja majka. Imam veliku porodicu u Podgorici i tamo nekakvu kuću. Sticajem čudnih okolnosti, koje su suviše komplikovane, m

Ostaje da ostanemo gde smo sad

Jelena Đurović ned 11. decembar 2011.
Uz rizik da podsetimo na Alana Čumaka (za uplate i broj žiro – računa, obratite se na adresu redakcije), ali ovih dana nas muči jedna misao: kako je taj zbrkani tekst, koji su pevali današnji savetnici predsednika Srbije, a napisao Vlada Divljan, u stvari vrlo proročki. Vladajuće strukture se najčešće bude rano, zbog obaveza, možda baš u 05.30h. Ipak, to je uzalud. Da nema nigde nikog, da nemamo kud – to je od petka jasno. Kenozoik, ili “novi život” nije cilj kome se teži,

Ratom

Jelena Đurović sre 7. decembar 2011.
Razočaranje koje je delu moje generacije priredio reditelj Srđan Dragojević može se porediti samo sa stihom iz turbo-folk pesme “Ni takve ljubavi, ni takve izdaje”. Imala sam 17 godina kada sam pogledala film “Mi nismo anđeli”. Mnoge su se devojčice zaljubile u Žiku, mnoge u Koju, poneke, ekscentrične, u Uroša Đurića a ja sam neprekidno gledala TV čekajući da se pojavi On. Reditelj. On koji je u studiju blamirao tada neprikosnovenu Ivanu Bojić, koji je bio poznat panker, završio

Prošlost traje zauvek

Jelena Đurović sre 7. decembar 2011.
Napisano u Beogradu 5. oktobra 2006. - Ponovo objavljeno u Beogradu 7. decembra 2011, povodom godišnjice "Warschauer Kniefall" Vili Brant je možda bio suviše emotivan političar, preveliki čovek i simbol kakvi se retko nalaze u malim sredinama. Zato i ne treba da kukamo i da njemu sličnog ganjamo među našima. Pored toga što je bio prvi nemački kancelar levo od centra posle 40 godina vladavine desnice, čuven je po tome što je pao na kolena pred spomenikom zrt

Danak u krvi

Jelena Đurović ned 23. oktobar 2011.
“The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survive their being repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant trib

O “Tridesetom februaru” i drugim lažima

Redakcija uto 18. oktobar 2011.
U svom najotvorenijem intervjuu do sada Jelena Đurović odgovara na sve optužbe i objašnjava tajne datuma koji ne postoji... Jelena Đurović je spisateljica kojoj je, kako sama priznaje, proza zapravo hobi. Aktivno se bavi novinarstvom a piše “ono što bi sama volela da čita” bez ambicije o velikim tiražima ili mogućnosti da osvoji nekakve nagrade. Zašto je onda ova polu-amaterka predmet našeg intervjua? Jednostavno, ona je urednica portal “Agitpop.me”

Devet pitanja za deveti krug

Jelena Đurović ned 2. oktobar 2011.
Od četvrtka se, "u krugovima bliskim", pričalo kako su u pripravnosti i stare Kobre, i stare Beretke i svi "old boys" u kooperaciji sa novozadojenima. Možda su i Stanišić i Simatović konsultovani, a neko je, sasvim sigurno, otišao i do Ulemeka u keliju, da Cema idejno pomogne u organizaciji, između dva apliciranja hidrogena. Za sve to vreme, naravno, naš DB ne postoji, policija ne postoji, vojska ne postoji a Ministarstvo pravde iskopava Čiču. Spremte se spremte za rehabilitaciju četnici

Such a shame, to believe in escape (Number me with rage...)

Jelena Đurović čet 22. septembar 2011.
U godinama koje su usledile, a posle napada na Sjedinjenje Američke Države 2001, predsednik Džordž Buš je izrekao nekoliko upečatljivih PR rečenica kojima su se potom američki liberali izrugivali do besvesti: “Nema pregovora sa teroristima”, “Ko nije sa nama, taj je protiv nas”, “Our war on terror begins…” Kako vreme odmiče, a približavaju se izbori u Srbiji, Bušove reči više ne zvuče ni glupo ni besmisleno. Rat protiv terora treba da počne.

Južnjačka uteha

Jelena Đurović sre 21. septembar 2011.
Povodom tužne vesti o razlazu benda R.E.M. - tekst iz magazina CAMP, objavljen u januaru 2005. "I'm going to make whatever it takes, ring you up, call you down, sign your name, secret love, make it rhyme, take you in, and make you mine." REM – Strange currencies – Monster 1994. Legenda kaže da kada je Majkl Stajp (Michael Stipe), krajem sedamdesetih, prvi put ušao u Vu

Građani buduće Jugoslavije

Jelena Đurović čet 4. avgust 2011.
Zove me Ronen danas. To je moj drug, jedan od najpoznatijih izraelskih sportskih novinara, baziran je u Budimpešti. Pita me kolika je razlika između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika? Da li je to kao američki engleski i engleski engleski? Pitam muža, on je i Englez i Hrvat, on kaže: “Da”. Odgovaram Ronenu da da. Promašili smo se Ronen i ja za dlaku na Sarajevskom filmskom festivalu, a njegov jatak Ari Folman, bio je predsednik žirija. (Intervju za Agitpop sledi, bez ne

"If there is any town this world would be better without, this is it."

Jelena Đurović ned 29. maj 2011.
“Apparently proud of their endeavors, the Scorpios recorded their war adventures, and made it possible to rent the tape from a video store in the Serbian town of Sid, from which most of them came. Needless to say, it is a ghastly document: the Scorpios unload the men from a truck; they beat them and curse their Muslim mothers; the men are terrified, their faces bloody; they lead them up into the woods. Then it all goes fast. The men put up no resistance, for they are exhausted and hopeless. The Scorpios shoot them in the back, o

Life during wartime

Jelena Đurović ned 29. maj 2011.
"U svakoj od zemalja bivše Jugoslavije – evo to je istina ova naša – postoje huligani, smeće, ljudi nezadovoljni životom, nezadovoljni svojim kurcem koliki im je... To su oni koji urlaju na stadionima, prave gluposti po gradovima i to ne samo ovdje nego i u Londonu, svugdje... I postoji normalan mlad svijet koji je zadovoljan sa sobom i sa životom i oni će pobjediti

I ja sam nacista (Istorija jednog apsurda u tri i po čina)

Jelena Đurović ned 22. maj 2011.
Vremeplov U maju, 1995.godine, žiri Kanskog filmskog festivala dodelio je Zlatnu palmu Emiru Kusturici za film “Underground”. Na slavljeničkoj žurci, uz trubače i podvrsikivanje, tompus je pušio jedan od najzaslužnijih za ovaj uspeh, Milorad Vučelić. Party se nastavio do duboko u noć, Kusturica je otišao u Pariz, Vučela u Beograd, na svoje radno mesto, podsetićemo, on je bio lični Gebels balkanskom kasapinu, Slobodanu Miloševiću. O čemu je govorio nagrađeni

5

Agitpop sub 21. maj 2011.
Pre pet godina, Crna Gora je postala nezavisna država. Ovaj jubilej bio je povod za tekstove u kojima se uporedno analizira društveno i ekonomsko stanje u Srbiji i Crnoj Gori, ali i za tradicionalnu majsku anticrnogorsku forumašku histeriju. Kako je gnev nad "braćom koja su nas izdala" omiljeni okidač po forumima, diskusije su se rasplamsavale. Umesto zaključaka, prenosimo dva zanimiljiva odgovora - iako je tužilaca je bilo i previše, malobrojna "odbrana" kompetentna:

Drugi obraz ili oko za oko?

Agitpop pet 6. maj 2011.
Povodom ubistva Osame bin Ladena, na Facebooku se vodi prava "bitka" u vezi sa ispravnošću odluke i postupaka SAD. Evo nekih reakcija na naš post o izjavama reditelja Michaela Moore-a. Mateja Rackov draga cako, šta nije jasno u majčinim rečima? slažem se dotičnim u najvećem delu teksta, ali poenta je da ako je pravedno i demokratski roknuti nekog u vugla bez suđenja i rešiti problem, pa bio i on opštemrski bin laden, onda ja ne bih bio deo tekvog si

Zašto volim Tita? (Pa to se ne pita...)

Jelena Đurović sre 4. maj 2011.
«Ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani». Kriger, šef beogradskog Gestapoa, serija «Otpisani» 1974. Besprekorno doterana, još uvek mlada, sveže izabrana premijerka Velike Britanije Margaret Tačer, tužno spušta pogled. Margaret, kasnije «čelična», vidno potresena, nosi crninu, na glavi tokicu, ne skida rukavice, iako joj je toplo. Trpi vrućinu i tako pokazuje poštovanje. Iza gospođe Tačer

HRONIKE BEBE NOVAK: Beba u raljama Avala filma

Dimitrije Vojnov uto 12. april 2011.
U ekskluzivnoj storiji, koja je objavljena kao bonus na sajtu romana "Ostrvo prokletih" Đorđa Bajića , Dimitrije Vojnov nam otkriva ko je Budo Đurović, čovek o kome će se tek čuti... Beba je bila potpuno potčinjena na astalu direktora Avala filma Ratka Draževića. Svojim snažnim šakama pritiskao je njene, suknja joj je bila podignuta i gledala je prema vratima stojeći gotovo uspravno dok j

No God up here...

Agitpop čet 7. april 2011.
Iz arhive Agitpop, a u sklopu proslave pedesetogodišnjice Gagarinovog leta u svemir, objavljujemo tekst od 12. aprila 2007. godine Na današnji dan (12. april), pre četrdeset i šest godina, Jurij Gagarin je postao prvi čovek koji je odleteo u kosmos i prvi čovek koji je, u svemiru, okrenuo krug oko zemljine orbite. Omaleni Rus (Juri je bio visok samo 157cm.) u kosmosu je proveo sat i 48 minuta, a za to vreme je zviždao melodiju "Родина с&#

Lice Svetog Saturna

Jelena Đurović sre 2. mart 2011.
Tekst objavljen u magazinu FAAR broj 008, Februar/Jun 2011, urednik: Bogomir Doringer, tema: Faceless “This city is afraid of me. I have seen its true face. The streets are extended gutters and the gutters are full of blood and when the drains finally scab over, all the vermin will drown. The accumulated filth of all their sex and murder will foam up about their waists and all the whores and politicians will look up and shout "Save us!"... and I'll look down and whisper "

STANDARDI PRE STATUSA ili Vojnov, Skrobonja, Kon i Đurović o Pesmi Evrovizije

Agitpop ned 27. februar 2011.
Ponekad, Facebook status može da izazove interesantnu online konverzaciju, koja je samo na korak od komedije apsurda ili političko-umetničkog igrokaza. Prenosimo vam jutrošnju debatu, čiji su akteri scenarista Dimitrije Vojnov, muzičar i producent Marko Kon, pisac i izdavač Goran Skrobonja i urednica portala AGITPOP Jelena Đurović. FB STATUS: Dimitrije Vojnov misli da smo prebrinuli ovogodišnji Eurosong još u Beogradu. U Dizeldorfu nećemo moći da se naddervišujemo sa Dinom koji je tamo

Javna nabavka

Agitpop sub 26. februar 2011.
Poštovana publiko, dragi čitaoci Družimo se više od mesec dana, i jako nam je lepo. Vidimo, i vama je lepo jer poseta stalno raste, rubrike se pune, pitanja i predloga je sve više. Kao što znate, portal AGITPOP je nekomercijalni medij, i neće se dogoditi da vam, u skorijoj budućnosti, preko omiljenih fotki igraju omraženi flash baneri. Teoretičar medija Maršal Makluan bio je prva osoba koja se pojavila na naslovnoj strani našeg portala, a onda su uletele sve te Gag

COM.INTERNA i NVO 'TRUST' predstavljaju agitpop.me

Agitpop sub 15. januar 2011.
"Dragi profesore Ajnštajn, no ipak možemo da kažemo jedno: sve što podstiče razvoj kulture istovremeno deluje protiv rata." Iskreno Vaš, SIGMUND FROJD - Beč, Septembra 1932." Lansiran 15. januara 2011., portal AGITPOP.ME rezultat je rada novinara, dizajnera i veb-developera koji su se okupili pod zajedničkim političkim i umetničkim idejama. Naši su ciljevi jasni i glase: SRBIJA U EU! SRBIJA U NATO! STOP KULTURNOM GENOCIDU DRŽAVNIH MEDIJA!

Jevanđelje o Marku

Agitpop pon 18. oktobar 2010.
Scenarista Aron Sorkin, autor jednog od čuvenijih one-linera u novijoj istoriji filma ( «You can’t handle the truth! “ iz “A Few Good Men” ), dobitnik nekoliko Emija kao autor serije “West Wing “ , pisac nedovoljno cenjenog “Charlie Wilson’s War”, ne podnosi internet i nema Facebook profil. Ipak, Sorkin svakako voli Velsovog «Građanina Kejna», čitao je Bibliju, analizirao psihološke teze o tome da su seks i moć gorivo za motivaciju, kao i crvenu sentencu o «radu koji je stvorio čoveka» ...Što je sve bilo sasvim dovoljno da napi

Victim of the crime - Phoenix

Agitpop sre 1. septembar 2010.
Dvehiljadita i nije bila neka godina. U mraku, pod Miloševićem, dočekali smo lažni milenijum, poenta je bila da nas ne uhapse, a ne da li ćemo čuti šta ima novo u svetu pop-muzike. I zato, iako su Phoenix izdali album United baš 2000, nisam uspela da ih čujem dok se prašina nije slegla, a to je bilo proleće pobedonosne 2001. "Too young" i "If I ever feel better" bili su idealna muzika za post-revolucionarno osećanje koje nas je preplavilo te prve godine nove ere. Tekstovi na ivici

"Srpski film" - Put u središte zemlje

Agitpop uto 3. avgust 2010.
Veliki zločin zahteva veliku umetnost. O Drugom svetskom ratu u Evropi najsnažnije su progovorili Pazolini u "120 dana Sodome", Kavani u filmu "Noćni portir", Bertoluči kroz "XX vek", pa i Trir u "Elementu zločina". Stravu ustaškog pokreta opisali su Zafranović i Slobodan Šnajder na čijeg ću se "Hrvatskog Fausta" vratiti nešto kasnije. Vijetnam je, sasvim neušećereno i krajnje brutalno odjeknuo kroz krike silovane žrtve u "Casualties of War" Brajana De

Zašto volim Tita? (Pa to se ne pita...)

Agitpop čet 1. juli 2010.
«Ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani». Kriger, šef beogradskog Gestapoa, serija «Otpisani» 1974. Besprekorno doterana, još uvek mlada, sveže izabrana premijerka Velike Britanije Margaret Tačer, tužno spušta pogled. Margaret, kasnije «čelična», vidno potresena, nosi crninu, na glavi tokicu, ne skida rukavice, iako joj je toplo. Trpi vrućinu i tako pokazuje poštovanje. Iza gospođe Tačer, o

All I need is everything - Aztec Camera

Agitpop pet 25. juni 2010.
"To su ti tvoji za koje niko nije čuo", replika je koju često čujem, kada se govori o omiljenoj muzici. I tako je od 1985. Tog leta je, zbog selidbe, moj brat od ujaka živeo u susednoj sobi . Svako je imao svoje kasete, ploče i mini liniju, tzv. stub. Ja sam slušala Technics a brat Sony (mislim da ga on ima i

Usklađivanje pogleda na istorijske događaje kao preduslov približavanja zemalja bivše SFRJ

Agitpop uto 23. mart 2010.
Međunarodna konferencija "SRBIJA I REGIONALNE INTEGRACIJE", Institut za međunarodnu politiku i privredu „Pitajte prosečnog čoveka ko je napisao drame Hamlet, Romeo i Julija, Kralj Lir i Otelo, i u najvećem broju slučajeva samouvereno će vam, kao iz topa, odgovoriti: Besmrtni bard iz Stratforda na Avonu. Priupitajte ga ko je autor Šekspirovih soneta i videćete da ćete dobiti isti ovaj nelogičan odgovor. Potom ista pitanja postavite stanovitijim književnim detektivima koji već godinama tu i tamo is

Al Bano & Romina Power - Felicita

Agitpop pet 1. januar 2010.
Ništa ne može tako brzo da vrati u prošlost, kao što to èini muzika. Možda zbog toga i postoji ova rubrika: svakoga dana saznam ponešto novo o svojim kolegama, što je možda i zanimljivije od anegdota o muzièarima èije se pesme preporuèuju. Današnja prièa ide ovako: kad smo deca, letujemo sa roditeljima. I to mrzimo. Hoæemo da porastemo što pre, da možemo da jedemo pizze, pomfrit i pijemo koka-kolu kad god nam se æefne. Hoæemo d

Sutra nije nikada

Agitpop sre 9. decembar 2009.
Pisati poeziju posle Aušvica je varvarizam, rekao je, 1949. godine, Teodor Adorno. Pisati blogove posle ubistva Brisa Tatona, otkazivanja Gej Prajda i besmislenog prolaska još jednog 6. oktobra za mene je bilo i teško i mučno, i gotovo nemoguće. Mesec dana sam spontano štrajkovala, htela sam da se smirim, jer sve što bih u međuvremenu sročila zvučalo bi kao psovka, uvreda, očaj, bedačenje. Onda je došla godišnjica oslobođenja Beograda, a sa njom i gostovanje

Kolektivno ludilo

Agitpop uto 24. novembar 2009.
Bertran Rasel, filozof i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, smatrao je kako je najveći problem današnjeg sveta u tome što su glupaci strašno samouvereni, dok su inteligentni puni sumnje.Njemu posvećujem ovaj tekst. Sumrak svesti, koja je jedna od ključnih tekovina razvoja na liniji homo sapiens-moderni čovek, kulminirao je u “Blicu”. Ove novine prenose priču kako su “više sile” pomogle unuku pokojnog patrijarha da tokom sprovoda nađe snage za tegljenje povelikog krsta.

De(generacija)

Agitpop uto 10. novembar 2009.
U poslednjoj sceni filma «Apt pupil», Brajana Singera, lik kojeg tumači glumac Bred Renfro stoji ispred svoje (bele) kuće u predgrađu Njujorka, sa čijeg krova se vijori američka zastava. Na početku, saznali smo da se radnja dogadja 1984. godine - u međuvremenu je naš glavni junak, srednjoškolac, otkrio kako je njegov prvi komšija, simpatični deka koga igra Ian MekKelen, u stvari ozloglašeni naci koljač i fanatični ubica. I taman kada očekujemo da mladi, sveži Amer prijavi osta

The Room

Agitpop čet 1. oktobar 2009.
Nisu samo Srbi ljubitelji loše kinematografije i okolnog treša. Dok ovo čitate, mnogi stanovnici LA sufruju netom tražeći termin naredne projekcije „najgoreg filma ikad“ a koji se zove „The Room“. I zato, neka vas ne plaši ova vest.... http://www.blic.rs/zabava.php?id=107699 Kako i dolikuje statusu „kultnog“, u pitanju je misterija. Producent, scenarista, reditelj i glavni glumac je

Mi smo pederi, najjači smo najjači

Agitpop pet 18. septembar 2009.
“The world only spins forward. We will be citizens. The time has come.” Tony Kushner, Angels in America. 1991.   Danas sam na ulici našla flajer na kome piše: LBGT HATE CRIME: DON'T TOLERATE IT. REPORT IT. STOP IT. U potpisu, METROPOLITAN POLICE, FOR SAFER LONDON. Život koji živim liči na svakodnevnu posetu vremeplovu – sa jedne strane, fizički se nalazim u zemlji u kojoj, ako neko vređa homoseksuace može da ide u zatvor, dok se profesionalno bavim državom u kojoj je «Parada ponosa» skup «

Screen kiss - Thomas Dolby

Agitpop sre 5. avgust 2009.
Holivud osamdesetih. ENT. Zabava u velelepnoj kući na Beverli Hilsu. Poznate i manje poznte ličnosti piju šampanjac. Niski, plavi momak, trapavo prilazi lepotici: On: Ćao, ja sam Tom. Ona: Ćao, ja sam Ketlin. On: Čime se baviš? Ona: Ja sam glumica? A ti?

Dobrodošli u moj košmar

Agitpop sub 1. avgust 2009.
Postojala je, ovde na NRBG, neka ideja da pišem blog koji bi bio nešto kao «Pisma iz Londona» ili slično. Ovakav koncept mi je mučan iz dva razloga – pod jedan, najveći broj građana Srbije koje su svoje utočište našli u Britaniji, bili su četnici ili desničari, nezadovoljni Titom, NOB-om i socijalizmom. Na pamet mi padaju Crnjanski i Pekić, ali i hotel "Ravna gora", ovde u komšiluku, i pesmica "Kralju Pero piši iz Londona, koliko ti treba bataljona".

Tim Buckley - Make it right

Agitpop sub 1. avgust 2009.
Seks je zabava za sirotinju, glasi neka poslovica. A u vreme sankcija, ratovanja i gladovanja sve pošteno u Srbiji bilo je sirotinja. Povremene izlete u kvalitetne obroke pružale su szegedinske gozbe (to je ono kad majke donesu dimljeni sir, vaj krem i Herc salamicu). I tako se živelo - smrzavanje na ulici, na demonstracijama, filmovi na piratskim VHSovima, vesti sa slobodnih radija, i mađarske zalihe. U grad, najčešće peške,u neke opskurne džez klubove i mesta koja su radila mesec-dva pa su se zat

Džek Palans, Čika Enriko i Debeli Kip

Agitpop sub 1. avgust 2009.
Svaki bogovetni dan (a bogovetni je tu kao reč koja iskazuje nervoznu nameru kolumniste), u novinama čitamo o revidiranju perioda posle Drugog svetskog rata: iskopavaju se Draža i masovne grobnice antikomunista koji su, kako se stiče utisak, godinama streljani diljem Srbije, restitucija je na vratima, te će predratna buržoazija, konačno moći da uživa u blagodetima svojih osam, devet ili deset stanova, pa i celim zgradama koje su im ostavile dede. I mojima je oduzimano. Doduše, dogodilo se to malo manje navaletno (moj pra

Drugi čovek na Mesecu i Prvi reditelj na Zemlji

Agitpop sub 1. avgust 2009.
"Roger. Understand. We’re number one on the runway." Buzz Aldrin to Mission control Tri teme ovih dana zaokupljaju evropske ljubitelje umetnosti, naučne-fantastike i sadizma: na godišnjicu sletanja na Mesec (if you believe they put a man on the moon?), memoare je objavio Baz Oldrin, drugi čovek koji je, pre tačno četrdeset godina, zakoračio po "moru tišine". Manje dobra karma, može se reći, jer Oldrin nije otišao gore sa ključnom frazom, niti je uspeo da zadrži

Grad Ideje

Agitpop pon 13. juli 2009.
Na zidu 14. Beogradske gimnazije, koja se nalazi u centru opštine Vračar, neko je napisao grafit, revolucionarno-motivacioni poziv: “Idemo Vračarci!”. Ispod ovoga, drugačijim auto-lakom, par nedelja kasnije, osvanula je graffiti-antiteza: “A gde ćemo?”. Ako vam nije jasno, ovo je bio kreš kurs iz beogradske kreativnosti. Demotivacija protiv motivacije, spuštanje protiv dizanja, smaranje protiv dobre zabave, blejanje naspram smislenog razgovora u kafiću. I to

Bolje biti u Košutnjaku nego u Hagu

Agitpop čet 11. juni 2009.
Axa. Sad imamo i soundtrack njegove svakodnevice: Dotako sam dno života, gusle, Vidovdan, jer nijednom srcu neće lako biti, Bolje biti pijan nego star (crni Loša)... Rat.co vrti belu maramicu, vodi kolo, upoznaje porodicu, jede, pije, pogled mu luta u daljinu (to je krupnjak), uspavljuje "dedino unuče". Ono što je odvratno, a vidno na snimcima, je potpuno odsustvo griže savesti, koje bi moralo da postoji kad se malo opusti, a destilati krenu njegovim nervnim sistemom. I ovo društvo oko njega, svi

Ima jedna Kula u planini

Agitpop pet 1. maj 2009.
Kukumavčenje nad javnim radovima Emira Kusturice, ukazivanje na njegove privatne i poslovne odnose, zgražavanje nad poetskom nepravdom koja nagrađuje kolaboracioniste – sve ovo su već godinama teme građanske Srbije. Kusturičino mesto na lestvici mentalnog nasilja je, ipak, sasvim specifično. Oni koji ga vole, uključujući najviše njega samog, pozivaju se na slavu koju je «za Srbiju» pronosio svetom. Dve Zlatne palme! Dobro. Dve zlatne Palme su dobili i reditelji Bile August, Šošei Imamura,

Praznik

Agitpop čet 30. april 2009.
Približava se veliki dan. Premijera najnovijeg filma Larsa Von Trira, "Antihrist". Help yourself http://www.antichristthemovie.com/?page_id=3&language=en

Farma dinosaurusa

Agitpop čet 30. april 2009.
Ako ste bili emotivno oduvani nastupom Dinosaur Jr. na Tašmajdanu, evo još razloga za radost - novi singl "I want you to know" i album FARM koji izlazi krajem juna... http://pitchfork.com/news/35207-premiere-dinosaur-jr-i-want-you-to-know-stream/

Vuče, ovako se vodi mudra spoljna politika

Agitpop uto 28. april 2009.
Gordon Braun u Aušvicu: The Prime Minister has said that his visit to Auschwitz-Birkenau concentration camp was a reminder that everyone has a duty "to stand up against discrimination and prejudice". Gordon Brown toured the site of the former camp during a visit to Poland and signed the visitors’ book. He also wrote a message in the book. "What I have seen this afternoon is a harrowing testament to the murder of so many who suffered here the extremes of

Publicista za sumrak civilizacije

Agitpop ned 22. mart 2009.
Maks Kliford je jedan od onih tipova zbog kojih neki opravdano preziru ono što se definiše kao "Zapad". On je najpoznatiji i ozloglašeni britanski PR, čiji je profesionalni specijalitet prodavanje prljavih i mučnih detalja iz života poznatih ličnosti. Njegovo poslednje "delo" je direktan prenos sporog umiranja Džejd Gudi (Jade Goody) nekadašnje zvezde engleskog "Velikog brata", koja u ovom trenutku odbrojava poslednje sate svog, rakom izjedenog života. I dok moje kolege

Uđi slobodno

Agitpop pet 13. februar 2009.
...ili kako je Skandinavija ponovo odbranila čast evropskog filma. "Blic" piše da troglava ala Bradić/Kusta/Tadić sprema kinematografsko iznenađenje : operu inspirisanu romanom "Na Drini Ćuprija" koju bi, zajedničkim naporima trebalo da iznesu Nebojša i Nemanja, a Borisesa će sve to da podrži, valjda moralno i finansijski. Intimno me plaši ovakva kombinacija, s obzirom na to da mi je Lotika Apfelmajer, vlasnica hotela "Zur Brucke" rođena čukunbaba, pa stoga i angst u

Adam vs Slavoj

Agitpop čet 29. januar 2009.
Ako volite Žižeka, i ako ne volite Žižeka, sugerišemo debatu koja se vodi na sajtu magazina "The New Republic" između ovog slovenačkog pop-filozofa i Adama Kirša. Kirš je mlada zvezda književne kritike, a piše i za New York Times, The Nation i Hardvard Magazine. http://www.tnr.com/booksarts/story.html?id=097a31f3-c440-4b10-8894-14197d7a6eef

I bogati plaču

Agitpop čet 25. decembar 2008.
Elizabeth: What do you do? John: I buy and I sell money. 9 1/2 weeks, 1986. Uspaničeni britanski mediji objavljuju kako će u narednih par meseci još milion ljudi ostati bez posla. Očekuje se oduzimanje na desetine hiljada stanova onima koji neće moći da plate kredite. Banke će imati previše nekretnika, a mnogi će se naći pred vratima ustanova za socijalnu pomoć. Na groblju Hajgejt, gde se nalazi grob Karla Marksa puno crvenih

ASAP!

Agitpop sub 15. novembar 2008.
...na blog City Magazine-a, i saznajte paralelnu istoriju jugoslovenskog popa (muzičkog pravca, naravno...) http://www.citymagazine.rs/blog/?p=132

Kraj generacijske apatije

Agitpop sre 5. novembar 2008.
Zbog dugotrajne podrške koju je ovaj blog pružao Baraku Obami , naš kandidat je uspeo da postane 44. predsednik SAD. U izbornoj noći, uzbudljivoj skoro kao onoj u Srbiji, septembra 2000., Obama je oduvao "krkobabu" i "ludu aljaskanku" i u Čikagu (gde živi velika serbska diyaspora, pa nije slučajno izabrao :) održao istorijski govor, koji treba čitati svaki dan, nekoliko puta dnevno, pogotovo ako ste politički amater sa pretenzijama.

Kontrolisana anarhija

Agitpop sre 15. oktobar 2008.
Pre par meseci, a kada smo već svi bili više/manje zavisni od nove socijalne igračke Facebook, moj drug Mateja predložio je pokretanje sajta Hatebook, koji bi bio mesto na kome bi svako mogao da plasira svoje neprijatelje i one koji ga nerviraju. Ovakav anti/Facebook pogodovao bi ne samo političarima nego i velikom broju srpskih estradnih umetnica ali i srednjoškolcima-hejterima, koji bi se određivali ne samo time sa kim hoće da se druže nego i sa kim neće. To je inače dobar princip za život: najvažnije j

U tunelu, u sred' mraka

Agitpop sub 4. oktobar 2008.
Dobra deca poslušaju policajce i ostave auto na parkingu u Budvi (1 euro na sat). Kiša rominja. Dobra deca kupe kartu za autobus da se "organizovano prevezu na Jaz" gde za sat vremena počinje koncert pop veteranke Madone. Ulaz u autobuse podseća na kadrove filmova "Pijanista" ili pak "Šindlerove liste". Nagurani, malo pokisli, Rusi, Italijani i bivši jugosloveni, uklještenih kičmi i ruku, sat vremena u kolonama putuju do plaže. Malo promoćurnij

Zločin, a kazna?

Agitpop ned 21. septembar 2008.
Htela sam da pišem o lepim stvarima ali... ponovni napad na gej populaciju, u samom centru Beograda, toliko je odvratan i sramotan da sam sada još više sigurna da odbrana liberalnih i evropskih principa mora da se odvija beskompromisno, bez zastajanja i bez dvoumljenja. Pretnje, zastrašivanja i prebijanje neće zaplašiti nikoga od nas, jer kako je rekao Marks, "borbu možda ne možemo da dobijemo, ali je moramo voditi". Ono što je pozitivno, a desilo se protekle n

Pokojnici na crvenom tepihu...

Agitpop ned 14. septembar 2008.
…ovako je Gardijan naslovio svoj tekst povodom objavljivanja programa Londonskog Filmskog Festivala, koji će biti održan od 15. do 30.oktobra. Naime, ovogodišnji LFF nudi čak pet biopica (filmovi o istinim ličnostima) i to o: Čeu Gevari, Hanteru Tompsonu, Ričardu Niksonu, Bobiju Sendsu i Džordžu Bušu. Cinično, kako to samo Englezi znaju, ekipa Gardijana je i Buša stavila međ pokojnike, iako se njegov partijski naslednik za sada veoma dobro drži (46 prema 45, za Meke

Rešetanje

Jelena Đurović pon 25. juni 2007.
Aleksandar Stanković je rođen 8. aprila 1970. u Subotici. Od 1977. živi u Karlovcu a od 1985. u Zagrebu, gde završava Pravni fakultet. Trenira boks, objavio je knjigu poezije, a hrvatski gej muškarci smatraju ga za najzgodniju javnu ličnost. Žene ne zaostaju u pohvalama. "Het" tipovi ga poštuju, i dive se njegovoj beskompromisnosti. Već sedam godina na HRT 1, A. Stanković vodi emisiju "Nedjeljom u 2", a trenuci koji se pamte,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Šta je 642 

BY GABRIELLA NIKOLIĆ

 what is this? 
ned 30. oktobar 2016.
 
 
 
 

MOST WANTED

642 Agitpop Marija Pavlović Britanija Stiv Džobs Bibi Netanjahu Milena Vukmirović Jelena Đurović Angela Merkel Apple Bret Iston Elis Mit Romni Mats Staaub Josip Broz Tito Irina Simić TKV Irena Škorić Vuk Jeremić Ana Maria Rossi Evropska unija EU Aleksandar Maćašev Barak Obama Ahmadinedžad Maja Kojović Jelena Novaković Dejvid Kameron Doktor Dum Bratislav Pantelić Kosovo Srbija Dejana Vučićević Ivan Grubanov Tijana Kojović Amfilohije Nenad Radujević Amerika Marina Marković Mirko Ilić Maja Maljević Stanislav Mirković SFRJ 30. februar Bogomir Doringer Parobrod Čiča Kristofer Hičens Aleksandar Đorđević Kejt Mos Dimitrije Vojnov Beba Kapičić Jugoslavija Tijana T. Đorđe Stojanović
NATO

European Union

Doba Nevinosti