HOUSE ON FIRE 

Sve ono što ti mogu oduzeti - nije tvoje.

Meni se "poar" ve desio i odneo toliko toga. Iz toga sam, pored ostalog, nauila da je jedino vredno spasavanja ono što je u nama - odnosno da je najvanije uiniti sve da ono što je dobro ne bude ugušeno dimom i spaljeno vatrom.

Ta spoznaja istovremeno znai da je meni poar više doneo no odneo. Nema više tih predmeta koji bude uspomene, nema vezivanja za stvari - ali nema ni aljenja.

(Andri kae: "Sve izgubljeno je u mojoj svijesti, samo bez teine i gorkosti zemaljskih stvari; ja imam opet sve što izgubih, preobraeno i uljepšano (...) Ja imam veliku slobodu onog koji ništa nema i mir onog koji je prealio i konano se rastao.")

Ovo je moja pria o otkriima, osobinama, vrlinama i stavovima oblikovanih vatrom:

1. Kura (od francuske rei hrabrost, sranost, odvanost; pr. kuraan) Kura da ideš nasuprot vetru, da kaeš NE i hrabrost da nekog voliš, jer je lakše mrzeti. Kau da je kura precenjena vrlina - jer, lako je da budeš kuraan kad je to jedino što ti preostaje.


2. Borba ZA a ne PROTIV neega. Tamu ne moeš isterati štapom ve tako što naeš izvor svetla. Borba da svu silu moeš da usmeriš na stvaranje jednog dobra, umesto kritike zla. Zlo zapravo ne preovlauje - samo je glasnije.3. Empatija (od grke rei oseanje, strast; doslovno uoseavanje, uivljavanje) Vrlina koju izneseš iz vatre i neguješ, jer je ta vrsta u odumiranju. I pouak da nije smisao da se prikaemo fantastinima ve da uinimo da se drugi pored nas tako oseaju. Ljudi nas pamte jedino po oseaju koji su imali dok su bili u našem prisustvu a ne po našim reima ili delima.4. Fleksibilnost. Jer nije teret taj koji slama ve nain na koji ga nosiš. A uspešan postaješ kada sagradiš nešto od kamenja kojim si zasut.5. Napuštanje loših navika, pogrešnih ubeenja, jednolinosti, onoga što te sputava i u emu više ne uivaš. Napuštanje onoga sto te zapravo usporavalo.

Aleksandra Prhal

Aleksandra Prhal je diplomirala na katedri zidno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, 1998. godine.

Nakon uspene serije samostalnih i grupnih slikarskih izlobi posvetila se radu u advertajzingu kao dizajner i art direktor. Od 2001. do danas nagraivana je na lokalnim i meunarodnim festivalima, a njeni radovi iz domena dizajna ambalae, vizuelnih identiteta i oglasnih kampanja objavljivani su u vie meunarodnih izdanja.

Prvu samostalnu izlobu fotografija "Belgrade, pardon my low-res" odrala je u Kui kralja Petra I na Senjaku u Beogradu, u junu 2013. godine, a izlobu digitalnih grafika u oktobru 2014. u velikoj galeriji KC Grad.

http://www.facebook.com/pardonmylowres


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �ta je 642 
ned 29. januar 2017.
 
 
 
 

MOST WANTED

ia Ivan Grubanov Srbija Bogomir Doringer Tijana T. Marija Pavlovi Irina Simi Evropska unija Dejana Vuievi Milena Vukmirovi Amerika Mirko Ili Doktor Dum Mit Romni Parobrod Ana Maria Rossi Irena kori Stiv Dobs Dimitrije Vojnov Kosovo 30. februar Agitpop Stanislav Mirkovi Aleksandar orevi Britanija Angela Merkel Beba Kapii Apple Amfilohije Jelena urovi Mats Staaub TKV Barak Obama SFRJ Tijana Kojovi 642 Aleksandar Maaev Dejvid Kameron Maja Kojovi ore Stojanovi Bibi Netanjahu Maja Maljevi Vuk Jeremi Kristofer Hiens Nenad Radujevi EU Kejt Mos Jelena Novakovi Marina Markovi Josip Broz Tito Ahmadinedad Bratislav Panteli Jugoslavija Bret Iston Elis
NATO

European Union

Doba Nevinosti